O prazo para xustificar as subvencións municipais a entidades culturais, deportivas e veciñais remata o 15 de novembro

Silleda, 28 de setembro de 2018.  As asociacións,  colectivos  e clubs que recibiron este ano subvencións municipais para desenvolver as súas actividades deben de xustificar estas axudas nas vindeiras semanas tendo como data límite o día 15 de novembro, tal e como se recolle nas Bases Reguladoras das axudas publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra.  

Para xustificar estas axudas, os colectivos deben de presentar as facturas correspondentes así como un documento anexo para a conta xustificativa, que está dispoñible tanto no Concello, como na web municipal e tamén nas propias bases, publicadas no citado BOP o día 13 de febreiro.

En total o Concello de Silleda repartiu neste exercicio 96.614 euros nas tres liñas de subvencións, para actividades culturais, deportivas e veciñais, beneficiándose un total de 46 entidades (18 asociacións culturais, 16 de carácter veciñal ou de participación social e 12 entidades deportivas).